Tjenester

ARBEIDSRETT

 • Oppsigelser (ubegrunnet,  økonomisk, disiplinær)
 • erstatninger
 • krav
 • mobbing
 • uførhet

SIVILRETT

 • Krav om sivilforpliktelse
 • borettslag
 • sendrektighet og krav om gjeld
 • utkasting
 • kontrakt-oppløsning
 • byggeproblemer
 • iendomsregistrering

Vi samerbeider med eiendomsadministrasjoner, vi hjelper deg med forsikrings dekning.

FAMILIERETT

 • Separasjon
 • skilsmisse
 • express skilsmisse
 • barnefordeling
 • endring av avtaler
 • pensjonskrav
 • juridisk forsvarer
 • arveoppgjør

STRAFFERETT

 • Hjelp på politistasjonen
 • forhør
 • anmeldelser og krav
 • trafikk ulykke
 • alkohol
 • ærekrenkelse og falsk beskyldning

EIENDOMSRETT

 • Skrive kontrakt og revisortjenester
 • rådgivning ved kjøp og salg av fast eiendom
 • bli med klienter til notarius for å skrive under kjøpekontrakt
 • innbetaling av utgift og eiendomsskatt

Vi samerbeider med eiendomsmeglere og hjelper deg med huskjøp.

SKATT

 • Selvstendig næringsdrivende
 • årlig avgift av eiendomsskatt midlertidig ansettelse
 • arv
 • og donasjon
 • selvangivelse

IKKE RESIDENTER

 • Skatt for ikke residenter
 • skatterepresentasjon
 • testament på castellano-engelsk og francés
 • arvskatt for ikke residenter
 • NIE
 • fellesskapskort og fornyelse
 • residencia og borgerrett